• GLC FLYTT

  Vi flyttar ditt hem, kontor eller industri till nästa kvarter eller nästa kontinent. Vi erbjuder ett komplett utbud av flytt-tjänster och lagerservice till företag, myndigheter och privatpersoner. Vi flyttar bohag, kontor och industrier nationellt och internationellt. Bland våra tjänster återfinns:

 • GLC MASKIN

  Vi erbjuder våra kunder förmedling av anläggningsmaskiner, med eller utan förare. Vi förmedlar också anläggningsarbetare.

 • ANLÄGGNING & RENHÅLLNING

  Anläggning och renhållning är vårt äldsta affärsområde, vi har funnits sedan 1935. Inom anläggning möter vi alla former av entreprenader.

 • DRIVMEDEL

  Tanka smarta drivmedel vid våra egna tankstationer för tunga fordon (TRB) i västra Sverige och upptäckt fördelarna med att vara ansluten till vårt nät. Enskilda åkerier, privata företag med egna bilar samt kommunala och statliga organisationer tankar årligen ca 30 miljoner liter hos oss. GLC äger 20 av TRB:s 116 tankställen

 • THERMO & DISTRIBUTION

  Sedan 1993 utför vi förstklassiga kyl- och frystransporter av livsmedel. Dessutom erbjuder vi hantering, omlastning och sortering på norra Europas mest miljövänliga terminal med hög kapacitet och kvalitet. Andra tjänster vi erbjuder är plockning, packning och planering. Lagerplats och terminalhantering erbjuds även för icke tempererade produkter.